Peter Fränngård

Det går fort när man har roligt

Man brukar säga att tiden går fortare och fortare ju äldre man blir. Samtidigt finns det ett till talesätt som säger att tiden går fort när man har roligt. Innebär det att man får roligare och roligare ju äldre man blir?

Vi på CH Industry arbetar för fullt med att strukturera och systematisera oss mer inför en framtida certifiering enligt TS-standarden 16949. Klockan tickar på och det känns som om dagarna, veckorna och månaderna snabbt försvinner iväg. Innebär det då att vi blir äldre? Svar: ja. Innebär att vi har det roligt? Svar: Inte alltid, men oftast.

Det vi med säkerhet blir är klokare! Vi får bättre och bättre vetskap om vår verksamhet och vad vi har och inte har styrt. Det är ett stort arbete att gå igenom hela verksamheten (igen) för att finna effektivitetsmöjligheter och väl fungerande styrning. Allt är inte dokumenterat och systematiserat, men det kommer det förhoppningsvis bli.

Så vi fortsätter att arbeta på i CHIPS-gruppen med en åldrande personal som har det roligt tillsammans!

Peter Fränngård

Det är bara att börja

Att ha ett mål, är något som driver oss människor. Vi behöver mål för att veta var vi är på väg. Sedan kan det vara nervöst och lite skrämmande att sätta mål. Vilka ”hinder” är det på vägen? Vad händer om vi når (eller inte når) målet och vilka effekter kommer det ge? Frågor som vi inte alltid kan få svar på, vilket kan bidra till att vi inte väljer att sätta det önskade målet.

På CH Industry har vi nu satt ett eftertraktat mål. Vår verksamhet ska vara certifierad enligt ISO TS 16949 till efter årsskiftet. Ett mål som är lite skrämmande, känns lite ouppnåbart och (helt klart) kommer kräva mycket av oss alla.

Nu har vi i alla fall tänkt ”Friskt vågat, hälften vunnet!” och satt igång arbetet. Det känns faktiskt som vi har kommit över den svåraste ”tröskeln” genom att ta det beslutet. Nu är det bara att genomföra ”själva loppet”.

Peter Fränngård

Tillsammans är vi starka

Nu har vi inom CH Industry kommit igång ordentligt med vårt arbete att skapa ett integrerat och användarvänligt verksamhetssystem, CHIPS (CH Industry Production System, myntades av kollegor till mig redan för flera år sedan). Vi har en arbetsgrupp med deltagare från alla avdelningar inom CH Industry. Gruppen har ”fredagsmys” med chips, vilket är ett kort möte på 20 minuter då vi diskuterar hur det går och var vi står i vidareutvecklingen.

Vi kommer att skapa en informationstavla i produktionen, så att all personal kan se utvecklingen.

För att inte vara ensamma i arbetet har vi inlett samarbete och stöd med Tuna Stålrör och även med en kund till oss som har kommit långt i sitt strukturarbete och effektivisering.

Så som en östgöte som jag är säger jag ”Nu kööööör vi!”