Peter Fränngård

Ordning och reda

IMG_0631   IMG_0630

Vi har under en tid arbetat med att skapa en enhetlig struktur vid våra arbetsstationer och arbetsmaskiner. Det har nu resulterat i att vi har bättre ordning och reda som minskar vårt behov att lägga tid på att finna verktyg och material vid till exempel monteringen som ni kan se på bilderna.

Peter Fränngård

Nu är vi på väg…

Idag hade vi externrevision av DNV här på CH Industry. Det var en ”övertagsrevision” av ISO 9001 och 14001. Allt gick bra, vi hade en mycket bra revisor, bra diskussioner och fick många bra tips och förbättringsförslag. Totalt fick vi 8 mindre avvikelser, som vi behöver arbeta vidare med. Inga konstigheter, utan förbättringsmöjligheter. Lite efterarbete och korrigeringar så är vi klara för att arbete vidare för en kommande Readyness Review enligt ISO-TS 16949 i november. Nu tuffar vi på!

Peter Fränngård

Besök varandra!

Tips, skapa dig ett nätverk med andra kvalitets- och miljöansvariga (hos kunder, leverantörer och kollegor i branschen). Då får du tillgång till så mycket erfarenhet och olika sätt att arbeta med kvalitet och miljöfrågor.

Det har jag gjort. Resultatet är bland annat att jag fått hjälp med att tolka kraven i ISO-TS 16949 och i gengäld ska jag göra miljörevision på företaget som min kollega i branschen arbetar.

Kompetensöverföring mellan företag som i slutet förhoppningsvis ger oss en stark bransch!

Peter Fränngård

Var ska jag börja och hur?

Att förvalta ett verksamhetssystem och vidareutveckla det så att man får mer och mer nytta av det är en utmaning som alla kvalitets- och miljöansvariga står inför. Oavsett hur bra ett system är, finns det alltid möjligheter till ständiga förbättringar och vidareutveckling. Frågan är bara vad som är ”rätt väg att gå”?

Det finns nog inget svar på den frågan, utan det är nog upp till var och en hur man vill ansvara för ”sitt” system. Man säger ju att alla företags verksamhetssystem är unika och återspeglar företaget uppbyggnad och struktur. Ett verksamhetssystem ska anpassas efter verksamhetens storlek, behov och mognad. Det håller jag helt med om, men jag vill även lägga till att ett företags verksamhetssystem är mycket påverkat av vilken bakgrunden samt nyfikenhet den verksamhetssystemansvarige har!

Ett företag kan få en uppsjö av lösningar och utseenden på sitt verksamhetssystem beroende på vem som ansvarar för det. Fast det är samma företag, personal, maskiner, lokaler…

Något att tänka på för dig som fått förtroendet att förvalta ett verksamhetssystem OCH för dig som ska hitta någon att förvalta ditt företags verksamhetssystem. Det bör inte vara något som någon ”blir påtvingad/vald att göra utöver sina ordinarie arbetsuppgifter”. Då blir resultatet därefter. Min uppfattning är att det är ett hedersuppdrag att få ansvara för ett verksamhetssystem och dess utveckling. Det är ju ändå företagets effektivitet, styrning, stöd och vidareutveckling man ansvarar för.

Så mitt tips är följande. Bjud in många av dina kollegor att delta i utvecklingen, be ledningen att vara med mer aktivt, var lyhörd för de idéer du får internt och var nyfiken på andra företags sätt att arbeta. Då kommer du sannolikt få svar på var du ska börja och vilka förväntningarna är på dig och verksamhetssystemet.

Det är det vi gjort på CH Industry. CHIPS grupp och intresset hos all personal och ledning har gjort att vi nu kommit långt i vår vidareutveckling. Om ett par veckor får vi dessutom se vad ”kvittot” blir när vi har den årliga externrevisionen.