Peter Fränngård

Det är viktigt med bra leverantörskontakter

Idag har jag suttit hemma och arbetat med vidareutvecklingen av vårt verksamhetssystem, anpassning och förberedelse för en certifiering enligt ISO TS 16949 (det är bra med dagens teknik som gör att man kan i princip vara var som helst i världen och ändå komma åt vår server, produktionsstöd, m.m.). Jag var dock tvungen att avbryta arbetet, då det kom upp en påminnelse i Outlook. Ring leverantören för det regelbundna veckosamtalet…

Jag har sedan en tid skapat en struktur att ringa upp två av våra leverantörer i slutet av veckan för att diskutera eventuella ärenden eller bara önska trevlig helg, vilket är en faktor till att vi har en bra dialog när något inträffar (egen förvållat eller hos leverantör).

Varför har jag skapat denna rutin? Jo, jag ser våra leverantörer som kollegor som (precis som vi) vill leverera bra produkter med hög kvalitet. Om de tillsammans med oss har samma måltavla och ”språk”, så kommer vi sannolik producera det slutkunden efterfrågar och beställer. Bra kommunikation tjänar (i dubbel bemärkelse) vi alla på!

Peter Fränngård

Kvalitet?!

IMG_0437[1]

Som relativt nyanställd satt jag här om dagen på tåget och funderade på min tjänst och vilken funktion jag har i vår verksamhet. Som kvalitetschef ska jag arbeta med och ansvara för kvalitén i vår verksamhet. Ordet kvalitet är ett laddat ord som kan ha olika innebörd, beroende på när det används. Kundkvalitet, kvalitetstid, kvalitetssäkra, kvalitetsgaranti är ord som har olika innebörd beroende på vem du frågar. Personligen anser jag att kvalitet (oavsett sammanhang) mycket handlar om förväntningar och uppfattningar. Det som är hög kvalitet för en person kan vara lägre kvalitet för en annan.

Så vilken kvalitet har jag ansvar för inom CH Industry? För att svara på frågan, måste jag först veta vilka mottagarna är, vad de anser vara kvalitet och vilka förväntningar de har. För kunder kan det vara att säkerställa att produkterna uppfyller deras kravspecifikation. För mina kollegor kan det gälla behovet av tydlig styrning för hur vi ska arbeta. För ledningen kan det vara behovet att få fakta om hur effektiv vår verksamhet är och utifrån det fatta förnuftiga beslut för framtiden.

Så svaret på min egen fråga blev att jag ansvarar för den fortsatta och ökade kvalitén på vårt befintliga verksamhetssystem!

Förutsättningarna och redskapet för att jag ska lyckas ansvara för vår kvalitet, finns redan genom vårt verksamhetssystem samt att vi på CH Industry beslutat oss för att försöka certifiera oss enligt ISO TS 16949. Ett nyligen påbörjat arbete som jag sannolikt kommer att kommentera då och då här på bloggen.