Peter Fränngård

Det blir så bra…

IMG_0812

…när man med lite insatser får en stor förändring!

Vi har skapat en inleveranskontrollavdelning på CH Industry, där vi kontrollerar mottaget ytbehandlat gods. Detta för att det är en utlagd process och för att säkerställa att artiklarna uppfyller de krav vi har (genom de kundkrav vi har på oss) på ytbehandlingen.

Det har utvecklats från ett tillfälligt ”mörkt” hörn på lagret, till att ha blivit en ljus och trevlig arbetsplats för de som utför kontrollen och viss ompackning.

Peter Fränngård

Återvinning av mjukplast

IMG_0813

Vi har under några år inte haft någon sortering av mjukplast, utan istället hanterat materialet som brännbart. Med stöd och information från vår avfallsentreprenör (Stena Recycling) har vi nu börjat sortera ut mjukplast och skickar det som en egen fraktion.

Genom den enkla förändringen kommer vi dels tjäna pengar (vi får betalt för mjukplasten) samt kostnadsminimera och dels göra en miljöinsats då plasten nu kommer återvinnas och inte brännas och bli el/fjärrvärme.

Peter Fränngård

(O)tursdagen!

Sedan vi alla varit små har vi blivit inlärda att det är otursdag fredagen den 13:e (att Hollywood har gjort skräckfilm på temat har väl inte gjort saken bättre).

Men är det så? Är det verkligen en otursdag?

Tittar man på statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är det färre inrapporterade olyckor på fredagar med 13 som datum!

Om antalet olyckor är lägre på grund av att vi är mer observanta eller mer försiktiga, går dock inte att bekräfta.

På CH Industry vill vi i alla fall ta det säkra före det osäkra och ser varje dag som ”fredagen den 13:e” för att ständigt vara observanta och lyhörda i vår produktion.

Peter Fränngård

Från apelsin till grön alfanol

IMG_0815 IMG_0814

Varje fredag städar vi efter en hård veckas produktion. Som rengöringsmedel har vi använt utblandad apelsinolja (ett avfettningsmedel som baseras just på apelsinolja). Nu är det dock så att det visat sig att produkten inte är så hälsosam för de som använder den. Med detta som bakgrund, har vi utvärderat ett alternativ (Alfanol grön) som visat sig vara riktigt bra. Så nu kommer vi byta produkt, vilket är positivt för arbetsmiljön och yttre miljö, underlättar städningen samt är ekonomisk billigare.

 

Peter Fränngård

Mätsystemsanalys (få bättre koll på produktionen)

I vårt arbete med att certifiera oss enligt ISO/TS 16949 ska vi ha utfört mätsystemsanalyser för de mätverktyg/maskiner vi använder samt på de olika mått vi mäter. Varje mätverktyg ska kontrolleras med 10 detaljer som mäts tre omgångar och varje operatör (minst 3 stycken) ska kontrolleras att de kan handha mätutrustningen och utföra korrekt mätning. Ett arbete som tar mycket tid, men som vi har mycket nytta av. Säger oss att vi mäter med rätt verktyg/utrustning, att operatörerna kan utföra mätningen och att utrustningen mäter korrekt.

Informationen som vi då får fram och analyserer säger oss mycket om hur bra kontroll vi har över vår produktion.