Peter Fränngård

Vilket påstående ska bort/är falskt?

  • Vi i Sverige tillsammans genererade och var källa till att släppa ut 55,8 miljoner ton växthusgaser under 2013.
  • En av tre svenskar (i princip 3 miljoner) har känt klimatångest.
  • Om alla på jorden levde som vi i Sverige, skulle det krävas 4 jordklot för att det skulle vara möjligt.

Tyvärr inget av dem. Så tänk på att du från om med i dag kan…

…sortera och återvinna ”aluminiumkopparna” från värmeljus (om alla i Sverige gör det innebär det att vi återvinner aluminium som mängdmässigt skulle räcka till 18 750 stycken cyklar)

… sortera och återvinna kapsylerna från läsk/vatten/ölflaskor (om alla gör det är det möjligt att återvinna stål som skulle räcka till 2 200 bilar)

… cykla eller gå om du ska kortare sträcka än 5 km (genom att göra det får du bättre hälsa, kan äta en halv chokladkaka utan att gå upp i vikt, minskar utsläppen av koldioxid med ca 500-1 000 gram och sänker dina bränslekostander med ca 7-8 kr varje gång du gör det)

Så gör som företaget/märket Nike skulle sagt, ”Just do it!”

Peter Fränngård

Tack för mig!

Det känns inte bra, men efter enbart ett års anställning på CH Industry har jag beslutat mig för att sluta. Det är tyvärr pendlingen som har ”tagit ut sin rätt” och bidragit till mitt beslut. Det är en otroligt rolig och härlig arbetsplats på CH Industry, men tyvärr för långt från Linköping. Det positiva (om man kan uttrycka sig så) är att jag kommer att börja som konsult igen hos min gamla arbetsgivare (Envima). Det gör att jag delvis kommer finnas kvar som stöd och hjälp med vissa bitar på CH Industry.

Så ett stort tack till mina kollegor på CH Industry för all support och stöd jag haft under mina dagar på CH Industry. Tack vare er har jag lärt mig massor under den korta tid jag varit med och det är ni som tillsammans gjort att det varit värt att pendla.

Peter Fränngård

Det blir så bra…

IMG_0812

…när man med lite insatser får en stor förändring!

Vi har skapat en inleveranskontrollavdelning på CH Industry, där vi kontrollerar mottaget ytbehandlat gods. Detta för att det är en utlagd process och för att säkerställa att artiklarna uppfyller de krav vi har (genom de kundkrav vi har på oss) på ytbehandlingen.

Det har utvecklats från ett tillfälligt ”mörkt” hörn på lagret, till att ha blivit en ljus och trevlig arbetsplats för de som utför kontrollen och viss ompackning.

Peter Fränngård

Återvinning av mjukplast

IMG_0813

Vi har under några år inte haft någon sortering av mjukplast, utan istället hanterat materialet som brännbart. Med stöd och information från vår avfallsentreprenör (Stena Recycling) har vi nu börjat sortera ut mjukplast och skickar det som en egen fraktion.

Genom den enkla förändringen kommer vi dels tjäna pengar (vi får betalt för mjukplasten) samt kostnadsminimera och dels göra en miljöinsats då plasten nu kommer återvinnas och inte brännas och bli el/fjärrvärme.

Peter Fränngård

(O)tursdagen!

Sedan vi alla varit små har vi blivit inlärda att det är otursdag fredagen den 13:e (att Hollywood har gjort skräckfilm på temat har väl inte gjort saken bättre).

Men är det så? Är det verkligen en otursdag?

Tittar man på statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är det färre inrapporterade olyckor på fredagar med 13 som datum!

Om antalet olyckor är lägre på grund av att vi är mer observanta eller mer försiktiga, går dock inte att bekräfta.

På CH Industry vill vi i alla fall ta det säkra före det osäkra och ser varje dag som ”fredagen den 13:e” för att ständigt vara observanta och lyhörda i vår produktion.