Daniel Serrander

Vi vann!!!

EN 2022 DS

Vi vann Eskilstuna-Kurirens Affärslivspris 2022!!!

På EN2022 emottog jag och CH Industry AB Affärslivspriset, som delas ut av tidningen Affärsliv, till personer som med en framgångsrik verksamhet bidragit med något gott för Eskilstuna.

Det är många som gratulerat, men också frågat mig vad vi egentligen gör, som är så bra?

Kortfattat har jag valt att rekrytera och nyanställa genom att i stor utsträckning ge människor som står en bit från arbetsmarknaden en chans. Det är svårt att hitta utbildad industrikompetens och man skall nog inte räkna med att den situationen blir bättre på sikt. Som arbetsgivare får man försöka lösa det genom att hitta människor med potential och attityd, som är redo att ta den där chansen. Det formligen kryllar av sådana människor!

Konsten ligger i att skapa en organisation som kan erbjuda praktikplatser eller arbetsträning och vaska fram guldkornen. På CH Industry har vi lite lyckosamt byggt upp just det arbetssättet och fått vår ordinarie personal att ta emot nya individer med ett tryggt och proffsigt bemötande. Sedan 2015 har vi erbjudit ca 70 personer praktik i våra verkstäder och på vår tjänstemannasida. Praktikanterna kommer från vuxenutbildningar, bemanningscoacher, Arbetsförmedlingen och alla dess samarbetspartners, Kommunens stödfunktioner mfl. Många av de vi tar in är nyanlända, både äldre och yngre, människor som startat om i livet, bytt yrkesinriktning eller som har ett funktionshinder som krävt anpassning eller arbetsträning. Jag anställer sällan verkstadspersonal i dag. Det är mina anställda som gör det! Guldkornen får stanna om läget tillåter. Vartefter vi växer har många praktikanter hittat en bra arbetsgivare i CH och de blir en naturlig del av vår omhändertagande organisation. Stolthet, öppenhet och trygghet slår igenom och bidrar till en fantastiskt positiv spiral. Hela företaget gör en stark insats med alla praktikanter och får i gengäld välintegrerade medarbetare och en extremt lojal personalstyrka. Att man som anställd får vara delaktig i rekryteringen av nya kollegor ger en enorm trygghet på arbetsplatsen. Vi kallar det hållbart rekryteringsarbete. Bra för oss på CH och bra för Eskilstuna!

 

Daniel Serrander

Nominerade till Affärslivspriset 2022!

Affärslivspriset Nominering 2022

CH är nominerat till Affärslivspriset (Eskilstuna-kurirens Näringslivsbilaga) för vårt fina arbete med praktikanter, inkludering och mångfald! Så kul!

Daniel Serrander

Trevligt besök av Riksbanken!

Riksbanksbesök 2022

Den 1 april fick vi besök av Vice Riksbankchef Henry Ohlsson, som var på besök i Eskilstuna, inbjuden av Sparbanken. Så kul att få visa upp ett fint företag och roligt att få dela med sig av problem som vi företagare brottas med. (Och det här är faktiskt inget aprilskämt…)