Daniel Serrander

Ännu en CH-stipendiat

IMG_5988

På Eskilstuna Fabriksförenings 170-års jubileum var David Diaz en av tre stipendiater som premierades för förkovran och för särskilda insatser i det företag där de verkar. David är Teknisk chef på CH  Industry och han gör ett fantastiskt arbete! Trots långa dagar och pressad arbetssituation missar han aldrig ett tillfälle att dela med sig av sin kunskap till medarbetare, studenter och kunder.

David tar emot sitt stipendium på 10 000 kr ur AH Nilssons minnesfond , stående längst till vänster i bild.

Stort grattis David! Mycket välförtjänat!

David stipendiat 2017