Daniel Serrander

Miljökontroll i verkstan

Miljökontroll

Herbert Samuelsson från Previa instruerar Håkan och Jonas i hur de skall hantera de bärbara luftmiljömätarna. Vi kollar luftkvalitet, utsugskapacitet, buller och vibrationsrisker. Kontrollen är en del av vårt systematiska arbetsmiljöarbete och skall klargöra risker och undanröja ev oro.

Daniel Serrander

Henrik är här!

Henrik Welin 1

Äntligen har vi vår nya kvalitets- och miljöchef på plats! Varmt välkommen Henrik!

Vår tidigare kvalites- och miljöchef Peter Fränngård har funnits med oss lite på distans under det gångna året och han kommer att finnas med oss ett tag till, tills Henrik blir varm i kläderna. Henrik Welin är Eskilstunabo och kommer närmast från Rytterne Mekan i Västerås.