Daniel Serrander

AW med middag och bowling

Bowling

I fredags var det dags för välförtjänt AW. Fantastisk uppslutning, god mat, mycket dryck och därefter bowling. Uppläggets ordningsföljd kan ha påverkat bowlingresultatet, men det verkar slagit ungefär likvärdigt mellan lagen…

Daniel Serrander

Förbättringsarbete pågår!

MOVE

På CH kör vi två förbättringsgrupper under hösten, med fantastisk coachning rörande metodik och innovationstänk från Helena Karlsson och Mikael Johnsson, från Munktell Sience Park. Henrik Welin leder den ena gruppen och David Diaz den andra. Häromveckan var det delavstämning. Kvalitetsförbättring och effektivitetshöjning inom valda områden är målet för respektive grupp.